Læring i og av naturen

Skoler og barnehager har en unik mulighet til å fremme barnas kontakt med naturen. Å være mer utendørs og å lære i naturen hjelper barn å utvikle sin kreativitet, undring for naturen og bruk av sansene sine. Den tidlige og personlige kontakten med naturen er viktig for et barn. En dyp tilknytning til naturen gir tilhørighet og et ønske om å ta vare på jorden.

Ved å bruke lek som læremetode i naturen, stimuleres fantasien og kreativiteten, samtidig som et personlig forhold til naturen skapes. Barna er i bevegelse, alle sansene brukes, og de har muligheten til å oppdage ting av egen nysgjerrighet. 

Denne workshop vil ta for seg enkle aktiviteter og leker som kan brukes for å vekke barnas undring, samtidig som de får grunnleggende kunnskap om naturen.

 

Workshopen vil foregå under en halv dag eller en hel dag i et nærliggende skogsområde. Fokus og lengde på workshopen kan til en viss grad tilpasses etter egne ønsker og behov.

Innhold: Pdf for utskrift

Beroende på lengde anbefales det å ta med seg matpakke, drikke og klær etter vær.

For pris og mer informasjon kontakt meg på telefon: 45165967 eller e-post: marina.gortz@urbannaturkontakt.com

Dette sier tidligere deltakere om workshopen:

"Kurset var veldig bra, fikk nye ideer til utelek i naturen, oppleve sansene på en nye måte"
"En god måte å involvere flere fagområder i rammeplanen, samtidig som man kan være ute"
"Involverende, informativt, morsomt, og det blir artig å ta med barna på dette"