Naturveiledning kan brukes på mange forskjellige måter, i mange forskjellige situasjoner. I utgangspunktet brukes den for å gi kunnskap om naturen og dess sammenhenger. Men er også viktig i forbindelse med rekreasjon og styrker innsikt og engasjement, respekt, og omsorg.

Uansett om det er team building, rekreasjons-tilbud eller en bli-kjent aktivitet som du er ute etter, vil naturveiledning for grupper være et unikt og utmerket alternativ.

Naturen har en unik måte å få folk til å slappe av, fokusere og øke kreativiteten. Samtidig som gruppen får nyte av å være i naturen, vil de få øve på samarbeid i gruppe, kreativ tenking og slippe ut det indre barnet i seg. Her stilles det ikke noe krav til prestasjon. I naturen får hver og en være seg selv, og det tar fram det beste i hvert menneske.

Jeg utvikler og gjennomfører naturveiledningsopplegg  tilpasset for forskjellige behov og mål. Her under kan du lese mer om hvordan min naturveiledning kan hjelpe deg

Teambuilding & bedriftsutflykt

Dette opplegget har som mål å skape forståelse og kunnskap om hverandre i grupper (f.eks. arbeidsgrupper, styre, organisasjoner). Med gruppeøvelser med fokus på kreativitet og problemløsning får dere oppleve naturen, og bli kjent med hverandre på en helt ny måte.

Tid: 3 timer

Pris: 300 kr/person (minst 10 deltakere, og maks 20 deltakere)

Tid i naturen
- Mindre stress og økt kreativitet

Ønsker du og dine ansatte eller medlemmer en avslappende opplevelse, og en kreativitetsboost?

Da vil dette opplegget være perfekt. Her fokuseres det på nærvær med avslapping, og aktivteter som fremmer kreativiteten.
Opplegget kan tilpasses for å være en del av arbeidsdagen.

Tid: 1-2 timer (beroende på behov)

Pris: 250 kr per person (minst 5 deltakere)

Miljøkommunikasjon

Når det oppstår usikkerhet eller konflikter om utnyttelse av naturområder, utbygging, eller andre problem der flere aktører er involvert, er det viktig å bruke dialogprosesser der alle kan få vise fram sine perspektiv på saker, for å komme fram til en god løsning.

Naturveiledning kan være en del av denne prosessen ved å fremme dialog, gi ny kunnskap og bidra til forståelse.

Hvis du er interessert i et slik opplegg, ta gjerne kontakt for mer informasjon og pris

Disse naturveiledningsopplegg egner seg spesielt for:

– Bedrifter

– Organisasjoner

– Offentlig forvaltning

– Skoler

og kan med fordel kombineres med:

– Konferanser

– Teambuilding

– Bli-kjent-arrangement

– Fagdager

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du lurer på noe eller ønsker mer informasjon om oppleggene.