Foto: Væres Venner Felleshage

Væres Venner Felleshage 

Væres Venner Felleshage er et prosjekt som startet våren 2017, og er et initiativ av daværende daglig leder på Ranheim frivilligsentral. Ranheim frivilligsentral har fått leie mark på Væreholmen der det skal etableres felleshage. Målet er at denne hagen skal bli en sosial møteplass for beboere i og runt om Ranheim. Nå er vi en liten gruppe som jobber med prosjektet som har fått navnet Væres Venner. Vi planlegger bland annet en verdenskart med planter fra forskjellige deler av verden (ikke invasive arter, selvfølgelig), en damm, en scene for underholdning, parsell og pallekarm som kan leies, paviljong for matlaging og produksjon av egne produkter, oldemorshage og en rekke annet.

Urban Naturkontakt bidrar med faglig kompetanse innen tilrettelegging for biologisk mangfold, bl.a. ved å etablere flere ulike habitat og biotoper i felleshagen med enkle tiltak.

Tiltak som Urban Naturkontakt jobber med i felleshagen akkurat nå:

Benje’s hekk

– Oldemorshage med lokale planter

Benje's hekk