Kunnskap om naturen, båndet til naturen og forståelse

Naturveiledning fremmer kontakten til natur, gir kunnskap om natur og en positiv innstilling til naturen. Kontakten til naturen handler om det følelsemessige forholdet til naturen. Det er noe som hvert enkelt menneske utvikler utfra egne opplevelser. Naturveiledningen hjelper å observere og legge merke til naturen og de endringene som skjer.

Det er viktig å forstå at vi alle har et eget dynamisk forhold til naturen og nærmiljøet. At vi har mulighet å oppleve og sette pris på naturens betydelse for en selv.

Naturveiledning er en måte å få kontakt med natur og dyr og oppleve det i et større sammenheng. Det å være bevisst på detaljer og kunne koble de til hverandre er et viktig aspekt i naturopplevelser, noe som gir mestringsfølelse. Den typen av opplevelser som naturveiledning innebærer, gir muligheter til å utdype naturkontakten og skape forståelse for menneskets grunnleggende behov – psykisk og fysisk.

Som naturveiledere er jeg ikke bare formidler av naturkunnskap, men veileder også med utgangspunkt i de kulturelle, sosiale og psykiske dimensjonene i naturen. Jeg formidler positive opplevelser, ved å vekke nysgjerrigheten, og øke forståelsen for hvordan naturen fungerer, samt legger til rette for et personlig forhold til naturen.