Naturveiledning

Mange er bevisste på, og bekymret for de miljøproblemene vi står overfor i dag. Trusler som klimaendringene medfører gjør at mange er redde for framtiden. Naturveiledningen kan hjelpe ved å vise frem den fantastiske naturen vi fremdeles har, gi tid og mulighet å oppdage naturen på nytt, oppmuntre, og invitere til dialog som kan føre til håp.

Samhørighet, tilhørighet, eierskap, og dialog

Deltakelse betyr at man bryr seg om omgivelsene og å tar ansvar. Dette fører ofte til en følelse av eierskap og tilhørighet, to viktige grunnpilar for å skape en bærekraftig framtid. Både som naturveileder og konsulent jobber jeg med å skape eierskap, tilrettelegger for deltakelse og fremmer dialog. 

Ønsker du å vite mer hvordan jeg jobber med dette tema innenfor naturveiledning? Her kan du lese mer om Utvikling og læring i naturen, og Miljøkommunikasjon.