Naturen har mange flere verdier enn å gi oss byggmateriale og mat. Den er også en viktig ressurs for folkehelse. Å satse på naturen som forebyggende innen helse, kan det bidra til bedre folkehelse, og mindre kostnader knytte til helse i framtiden.

Min visjon som naturveileder er å bidra til bedre folkehelse. Dette ved å pleie og ta vare på hvert enkelt individs ressurser med hjelp av å oppholde seg i naturen.

Flere forskningsresultat, og rapporter fra blant andre Forskning.no og Miljødepartementet, har allerede vist det åpenbare; naturen gjør oss godt, både fysisk og mentalt. Vi slapper av, hjerterytmen blir roligere og vi føler oss lykkelige og fri. Borte er støy og forstyrrende inntrykk som får hjernen til å koke over. Konsentrasjonen er på topp og hver bevegelse føles lettere.

Biofili

Mennesker har et medfødt behov for kontakt med naturen for god fysisk og mental helse. Vi trenger å søke kontakt til andre levende organismer, f.eks. kjæledyr og planter, for å må bra. Denne teorien kalles biofili (biophilia på engelsk).

Naturen inviterer til bevegelse, gir oss energi og stimulans. Vi får frisk luft og dagslys. Å bruke nærnaturen er kortreist og en god investering for helsen.

Naturveiledning som skal bidra til bedre helse har ikke som mål å lære ut noe, som for eksempel lære en skoleklasse om fotosyntese. Her, derimot, ligger fokus på hva deltakerene får ut av å være møtet med naturen. Veiledning i naturen skaper en trygg og pålitelig miljø, der man kan dele med seg av følelser, dele minner, og glede.

Hvis du ønsker å lese mer kan du ta en titt på et av mine opplegg. Eller ta kontakt hvis du ønsker et opplegg eller samarbeide med meg innenfor temaet natur og helse.