Som naturveileder og konsulent innen grønn infrastruktur jobber jeg for å bidra til en del av FN sine bærekraftsmål:

  • Mål 3. God helse
  • Mål 11. Bærekraftige byer og samfunn
  • Mål 14. Liv under vann
  • Mål 15. Liv på land
  • Mål 17. Samarbeid for å nå målene våre

Målene i FNs virksomhetsplan for bærekraftig utvikling, Agenda 2030, gjelder oss alle: land, kommuner, bedrifter, skoler og enkelt individer. Målene har et stort felles mål; å gjøre verden til et bedre sted for oss alle. 

Målene er globale, siden et land ikke kan jobbe med planetens klimaendringer, konflikter eller den økonomiske utviklingen alene. Men noe vi alle kan gjøre, bedrift, skole, kommune og enkeltpersoner er å skape forståelse, deltakelse, og god samarbeid på tvers av profesjoner.

Naturveiledning tilbyr meningsfulle aktiviteter som bidrar til læring som fremmer både enkeltindivider og gruppers evne, vilje og mulighet til å påvirke og skape en bærekraftig framtid.  

«En forutsetning for bærekraftig utvikling er at vi klarer å fostre en generasjon som forstår at menneskelig aktivitet og velfungerende natur er avhengige av hverandre og som vil bidra aktivt til en bærekraftig framtid.» 

– Heft & Chawla 2006