Jeg heter Marina Gørtz og er urban naturveileder & konsulent. Jeg startet Urban Naturkontakt for å få tilbake naturen i hverdagen vår. Både for bedre helse og kunnskap, men også får å kunne takle utfordringene som samfunnet står overfor.

Hvordan kan vi bruke byer

til bevaring av biologisk mangfold?

 

Mer kontakt med naturen i hverdagen

gir bedre helse og økt kreativitet

Som naturveileder og konsulent innen

 grønn infrastruktur tilbyr jeg 

naturopplevelser, formidler kunnskap og

 gir råd om natur i byen

 

Jeg er økolog og gründer med en lidenskap for natur, grønn infrastruktur og naturveiledning. Å veilede andre mennesker i naturen og vise dem hvor viktig den er for oss mennesker har jeg gjort lenge. Jeg oppdaget at naturveiledning kan brukes i flere mange andre områder, som i helsesektoren, innenfor idéutvikling og team building, og i arbeidet for en mer bærekraftig verden. 

Etterhvert har jeg utviklet opplegg som vekker nysgjerrighet, glede og nærvær i naturen, og som kan tilpasses til flere forskjellige behov.

Jeg har mastergrad i økologi og bachelorgrad i biologi og geovitenskap. I tillegg har jeg tatt kurser i samfunnsvitenskap, miljøkommunikasjon og lederskap. Jeg har bred erfaring innen biologisk mangfold, artskunnskap og idéutvikling, og har jobbet flere år som formidler, kursholdere og prosjektleder.

 

Mine kompetansefelt:

Naturveiledning

Urban natur  

Urban environmental education (urban naturformidling)

Idéutvikling

Tverrfaglig prosjektering

Biofilisk byutvikling

Implementering av urbant biologisk mangfold og økosystemtjenester   

 

Mer om Urban Naturkontakt

Visjon:

Kontakt med naturen, biologisk mangfold og bærekraft går hånd i hånd med kreativitet og innovasjon. Urban Naturkontakt sin visjon er å fremme kontakten mellom mennesket og naturen ved å jobbe med biofilisk byutvikling, naturveiledning og utvikling av grønne prosjekt.

Verdier:

InnovasjonFokus ligger på kreativ naturlæring, innovativ idéutvikling, og bærekraftige tiltak

BærekraftAlle tjenester fokuserer på gjenbruk, klima og økologi.

EngasjementProsjekt skal bidra til sosiale møteplasser, engasjement og samarbeid