“Nature inspires creativity in a child by demanding visualization and the full use of senses…In nature a child finds freedom, fantasy and privacy…” – Richard Louv, Last child in the woods

Studier i USA viser at skoler som bruker naturen som læringsarena, forbedrer elevenes kunnskaper i en rekke fag, som f.eks. sosiale studier, naturfag, språk og kunst. Ifølge American Institutes for Research(2005) forbedret elever i program for naturfag som utføres utendørs sine vitenskapelige testresultater med 27%. Det er ikke bare bedre læring som gjør at kontakt med naturen er viktig. Natur i hverdagen er viktig for barns utvikling på mange måter. Intellektuelt, sosialt, følelsesmessig og fysisk. I boken «The last child in the woods – saving our children from Nature-Deficit disorder» viser Richard Louv at kontakt med naturen kan redusere symptomer på ADD hos barn. Dette er fordi naturen virker beroligende, og fremmer konsentrasjon, kreativitet og gir mestringsfølelser. Tilpasset naturveiledning for barn og unge hjelper å stimulere naturkontakt, læringsglede og individuell mestringsfølelse. 


Få besøk av en naturveileder

Jeg tilbyr skreddersydde opplegg for naturlæring i barnehage og skoler. Oppleggene er tilpasset læreplanen for hvert trinn. Det legges stor vekt på å gi barn og unge mulighet til å knytte bånd til naturen rundt oss. Jeg arbeider ut i fra fire hjørnesteiner:

Kunnskap

Naturglede

Oppdagelse

Bevegelse og lek

Oppleggene er basert på aktiv læring som stimulerer barnas nysgjerrighet og undring. Målet er å øke elevenes kjennskap til naturen ved å bruke sansene, bevegelse og lek. Ved å legge naturveiledning i nærmiljøet vil det skapes interesse og bygge kunnskap om eget lokalmiljø, noe som vil føre til en personlig kontakt og økt engasjement blant barn og unge rundt egen nærnatur.

Ønsker dere besøk av en naturveileder? Send gjerne en e-post der du beskriver deres behov, så kan jeg skreddersy et opplegg som passer.

Naturlæring


Foredrag og workshop med inspirasjon for naturlæring

Ønsker du inspirasjon og kunnskap for å selv ta med barna ut og gi dem nye naturopplevelser? Da kan dere bestille foredrag eller workshop. Les mer