Ønsker dere besøk av en naturveileder?

Jeg tilbyr skreddersydde opplegg for naturlæring i barnehage og skoler. Oppleggene er tilpasset læreplanen for hvert trinn. Det legges stor vekt på å gi barn og unge mulighet til å knytte bånd til naturen rundt oss. Jeg arbeider ut i fra fire hjørnesteiner:

Kunnskap

Naturglede

Oppdagelse

Bevegelse og lek

Oppleggene er basert på aktiv læring som stimulerer barnas nysgjerrighet og undring. Målet er å øke elevenes kjennskap til naturen ved å bruke sansene, bevegelse og lek.

Ved å legge naturveiledning i nærmiljøet vil det skapes interesse og bygge kunnskap om eget lokalmiljø, noe som vil føre til en personlig kontakt og økt engasjement blant barn og unge rundt egen nærnatur.

Ønsker dere besøk av en naturveileder? Send gjerne en e-post der du beskriver deres behov, så kan jeg skreddersy et opplegg som passer. 

Naturlæring