Bynatur

Naturen gir fantastiske opplevelser. Å få oppleve natur på morgenturen langs Nidelva, nyte utsikten over en blomstereng på Lade, eller å observere fugler i en skogslund på Ila gir oss trivsel. 

 

Hva er naturveiledning?

Å veilede i naturen er å skape fascinasjon og undring over de økologiske relasjonene og sammenhengen. Men kunnskapen får ikke bli et filter for den dypere eksistentielle opplevelsen av naturen. Veiledningen handler også om å gi tid å oppleve naturen på egne premisser.

Naturen er arvet vårt. Den viser hvor vi kommer ifra og hvor vi er på vei. Hva som regnes som natur- eller kulturarv har å gjøre med hva vi ønsker å bevare, hva vi ønsker å ta over fra tidligere generasjoner og hva vi setter verdi på. 


Som naturveileder...

…skaper jeg møten mellom mennesker og natur. Jeg kan fungere som diskusjonsleder og formidler som tilbyr naturlæring med nye perspektiv og egne erfaringer. Jeg oppmuntrer deltakerne å oppdage mer selv.

 

Hvorfor naturveiledning?

At vi trenger kontakt til naturen er ikke noe nytt. Siden mange år tilbake har forskere, naturalister og professorer brukt teorien om biofili. Biofili betyr kjærlighet for naturen, og alt levende. Biofili-teorien forklarer behovet av å ha et nært forhold til levende og naturlige prosesser. Man tror at behovet for naturkontakt helt enkelt ligger i genene våre. Å få oppleve naturen på dypet og lære om dyr, planter og økosystem gir mer mening, forståelse og tilhørighet. Det å være bevisst på detaljer, og kunne koble de til hverandre er et viktig aspekt i naturopplevelser og gir mestringsfølelse. Naturveiledning hjelper folk å oppleve og utvikle forståelse og kunnskap om naturen.

Naturen som møteplass, klasserom og lærere

Kreativitet, mestring, problemløsning og kommunikasjon er bare noen av tingene vi kan bli bedre på når vi vender oppmerksomheten til naturen for tilstedeværelse og innsikt. Naturen har en unik måte å få folk til å slappe av, fokusere og øke kreativiteten. Her stilles det ikke noe krav til prestasjon. I naturen får hver og en være seg selv, og det tar fram det beste i hvert menneske. Naturveiledning for bedre helse Alle drar fordel av en daglig dose med natur. Flere forskningsresultat, og rapporter fra blant andre Forskning.no og Miljødepartementet, har allerede vist det åpenbare; naturen gjør oss godt, både fysisk og mentalt. Vi slapper av, hjerterytmen blir roligere og vi føler oss lykkelige og fri. Borte er støy og forstyrrende inntrykk som får hjernen til å koke over. Konsentrasjonen er på topp og hver bevegelse føles lettere.

Les mer og boka en naturveileder!

Avslappende og forfriskende naturveiledning i naturen.

Passer for teambuilding-event, bedriftsutflykter, og dialogmøten med fokus på å skape og sterke verdier, og dele perspektiver og syn på bruk av naturen.

Inspirerende og kreative opplegg med mye lek, læring og oppdagelser.