Bynatur

Naturen gir fantastiske opplevelser. Å få oppleve natur på morgenturen langs Nidelva, nyte utsikten over en blomstereng på Lade, eller å observere fugler i en skogslund på Ila gir oss trivsel.

Kontakt med naturen er en menneskelig rettighet. Urban Naturkontakt ønsker å bidra til en utvikling der flere mennesker får oppleve naturen og lære om den i umiddelbar nærhet.

 

Natur og barn

“Nature inspires creativity in a child by demanding visualization and the full use of senses…In nature a child finds freedom, fantasy and privacy…” – Richard Louv, Last child in the woods

Studier i USA viser at skoler som bruker naturen som læringsarena, forbedrer elevenes kunnskaper i en rekke fag, som f.eks. sosiale studier, naturfag, språk og kunst. Ifølge American Institutes for Research(2005) forbedret elever i program for naturfag som utføres utendørs sine vitenskapelige testresultater med 27%.

Der er ikke bare bedre læring som gjør at kontakt med naturen er viktig. Natur i hverdagen er viktig for barns utvikling på mange måter. Intellektuelt, sosialt, følelsesmessig og fysisk. I boken «The last child in the woods – saving our children from Nature-Deficit disorder» viser Richard Louv at kontakt med naturen kan redusere symptomer på ADD hos barn. Dette er fordi naturen virker beroligende, og fremmer konsentrasjon, kreativitet og gir mestringsfølelser.

Tilpasset naturveiledning for barn og unge hjelper å stimulere naturkontakt, læringsglede og individuell mestringsfølelse. Les mer om naturveiledning for skole og barnehage.

Natur og helse

Også voksne drar fordeler av en daglig dose med natur. Flere forskningsresultat, og rapporter fra blant andre Forskning.no og Miljødepartementet, har allerede vist det åpenbare; naturen gjør oss godt. Både fysisk og mentalt. Når vi er i naturen slapper vi av, hjerterytmen blir roligere og plutselig føler vi oss lykkelige og fri. Borte er aggressive inntrykk som får hjernen til å koke over. Konsentrasjonen er på topp og hver bevegelse føles lettere. 

Å få oppleve naturen på dypet og lære om dyr, planter og økosystem gir mer mening, forståelse og tilhørighet. Det å være bevisst på detaljer, og kunne koble de til hverandre er et viktig aspekt i naturopplevelser og gir mestringsfølelse. Naturveiledning hjelper folk å oppleve og utvikle forståelse og kunnskap om naturen. 

Urban Naturkontakt tilbyr naturveiledning for alle aldre. Hvis du er en bedrift som ønsker et annerledes opplegg for teambuilding eller en organisasjon som ønsker å tilby noe spesielt for medlemmene sine kan Urban Naturkontakt skreddersy et opplegg for deres behov. Les mer