Naturen gir fantastiske opplevelser. Å få oppleve natur på morgenturen langs Nidelva, nyte utsikten over en blomstereng på Lade, eller å observere fugler i en skogslund på Ila gir oss trivsel. 

Urbaniseringen er i dag større enn det noen gang har vært. Flere mennesker flytter til byer, og byene blir større og tettere. Samtidig trues biologisk mangfold og kontakt til naturen verden over. Vi må starte å tenke annerledes om hva byer er for noe, for å skape et bedre samspill mellom mennesker og natur. Mennesker som bor i byer må ha mulighet å ha daglig kontakt med natur. For å oppnå dette må vi tilrettelegge for natur i urbane områder, og formidle naturkunnskap til beboere.


Urban Naturkontakt tilbyr flere tjenester innen urban natur:

  • Rådgiving innen tilrettelegging for bynatur

Med min kompetanse kan jeg hjelpe ved prosjekt som har som mål å tilrettelegge for urban natur og øke biologisk mangfold i byen.

  • Utvikling av naturstier

Også i bynatur er naturstier en viktig del i formidling av naturen.

  • Etablering og utvikling av grønne områder

Parker, lekeplasser, skolegårder, og andre grønne byrom kan være multifunksjonelle og bidra til sosial samvær. Her kan jeg gi god rådgivning, og være med i det kreative arbeidet.

  • Formidling og brukermedvirkning

En av utfordringer ved å utvikle grønne byer er ofte å få beboere med på laget og involvere de i prosjekt. God formidling og brukermedvirkning er derfor viktige i prosessen. Som naturveileder har jeg gode evner både til å formidle men også skape dialog og engasjement.

Referanseoppdrag

Nord Universitet

– Keynote speaker om grønn infrastruktur på NordGlobal conference of global change

 

NTNU

– Forslag for tilrettelegging av biologisk mangfold på det nye campus

 

Trondheim Folkebibliotek

– Gestaltning av bibliotekshage