Grønn infrastruktur

Urbaniseringen er i dag større enn det noen gang har vært. Flere mennesker flytter til byer, og byene blir større og tettere. Samtidig trues biologisk mangfold og kontakt til naturen verden over. Vi må starte å tenke annerledes om hva byer er for noe, for å skape et bedre samspill mellom mennesker og natur. 

Mennesker som bor i byer må ha mulighet å ha daglig kontakt med natur. For å oppnå dette må vi tilrettelegge for natur i urbane områder, og formidle naturkunnskap til beboere. 

Med kompetanse innen formidling, urbant biologisk mangfold og grønn infrastruktur kan jeg hjelpe å skape en positiv påvirkning på nærmiljøet. 

Referanseoppdrag:

– Keynote speaker om grønn infrastruktur på NordGlobal conference of global change