Blomsteråret

Vi har nesten uendelig mange muligheter å tilrettelegge for biologisk mangfold i nærheten der vi bor og lever. Enten det er i vår egen hage, på skolegården eller inngangspartiet til bedriften vi jobber i. En enkel måte å begynne på, er å se hvilke blomster, busker og trær vi kan plante, slik at dyrene trives godt. Det er viktig å plante arter som gir mat og ly til insekter, andre små kryp, små pattedyr og […]