Trær for bærekraftig byliv

Trær er en viktig del av en by, men likevel havner de ofte i glemselen. De store og små trærne som gir oss skygge, farge og balanse er en naturlig del av bybildet som vi tar for gitt og nesten ikke legger merke til lenger. Hvis vi ønsker å skape smarte byer og bærekraftige urbane områder for framtidens generasjoner, bør vi ikke overse rollen trærne har i dette. Filtrering av regnvann Med mer ekstremvær der […]

Bynatur og det sosiale aspektet

I mitt forrige innlegg skrev jeg om hvordan kultur påvirker urban natur. I dette innlegget vil jeg skrive om det sosiale aspektet av urban natur og urbant biologisk mangfold. Positive effekter Urbant biologisk mangfold har evne til å bygge bruer mellom mennesker og det levende miljøet, samt å skape bevissthet om deres sosiale ansvar mot miljøet. Studier viser at interaksjoner med områder som har høyt biologisk mangfold har positive mentale, fysiske, emosjonale og spirituelle effekter […]

Kultur og urban natur

Bynatur er med og skaper inntrykk, kunnskap og meninger om naturen. Samtidig påvirkes den veldig mye av kultur og økonomi. I dette innlegget ønsker jeg belyse hvordan kultur påvirker bynatur og urbant biologisk mangfold. Kultur = betegner menneskelig aktivitet i samfunnet Natur = betegner ikke-menneskelig aktivitet i samfunnet I 2008 ble antallet mennesker som bor i byer større enn antall mennesker som bor på landet. (United Nations, 2008). Denne trenden kommer trolig ikke til å stoppe […]