Bynatur og det sosiale aspektet

I mitt forrige innlegg skrev jeg om hvordan kultur påvirker urban natur. I dette innlegget vil jeg skrive om det sosiale aspektet av urban natur og urbant biologisk mangfold. Positive effekter Urbant biologisk mangfold har evne til å bygge bruer mellom mennesker og det levende miljøet, samt å skape bevissthet om deres sosiale ansvar mot […]

Kultur og urban natur

Bynatur er med og skaper inntrykk, kunnskap og meninger om naturen. Samtidig påvirkes den veldig mye av kultur og økonomi. I dette innlegget ønsker jeg belyse hvordan kultur påvirker bynatur og urbant biologisk mangfold. Kultur = betegner menneskelig aktivitet i samfunnet Natur = betegner ikke-menneskelig aktivitet i samfunnet I 2008 ble antallet mennesker som bor i […]