Sett av lørdagen den 22. juni 2019!

I år arrangeres «En hel dag med Bynatur» for andre gang i Trondheim.

En hel dag med Bynatur er inspirert av det populære arrangementet i Berlin, «Der Lange Tag der Stadtnatur», som har blitt arrangert i flere år og har spredt seg til flere andre byer. Og Trondheim er den første byen i Norge som arrangerer noe lignende. Festivalen arrangeres av Urban Naturkontakt i samarbeid med Bioveier i byen.

Hele dagen vil det bli arrangert vanlige og uvanlige turer og aktiviteter/workshops i byen som gir opplevelser av flora og fauna i Trondheim.

En hel dag med Bynatur har som mål å :

➢ Vise frem nye måter å bruke sentrum på

➢ Fremme bevissthet om urbant biologisk mangfold

➢ Bidra til at grønne byrom blir bedre kjent og kan brukes mer til rekreasjon

➢ Formidle kunnskap, muligheter og idéer innenfor temaet bynatur

Konsept

En hel dag med Bynatur vil vare fra morgen til kveld og fokuserer på tre ting som natur i byen gir oss:

– Mat og helse (urban dyrking, luftkvalitet, etc.)

– Rekreasjon (yoga, maling, og andre kreative aktiviteter)

– Kunnskap om naturen (artkunnskap, samspill i naturen, etc.)

Har dere lyst å bli med som aktør? Meld dere på til marina.gortz@urbannaturkontakt.com. Informasjon om hva dere ønsker å gjøre, tidspunkt på dagen og sted må sendes til meg senest den 22. mai. Det vil opprettes en facebook-side for alle aktører, slik at dere kan kommunisere med hverandre og vi kan koordinere aktiviteter enklere.

Jeg gleder meg til å høre fra dere!