• Naturveiledning
  Urban Naturkontakt
  Et mangfold av arter og naturtyper... …er våre allierte for å finne løsninger til klimaendringene. I 1980 sa forskerne Paul. R og Anne Erlich, at arter i et økosystem er som skruer på vingene på et fly. Om en vinge mister en skrue, er det ikke en dødsdom, men for hver skrue den mister er det mer og mer sannsynlig at det fører til en stor katastrofe. Det beskriver problemet med at arter forsvinner ganske
 • Urban Naturkontakt
  Dagens samfunn er i stadig endring. Det krever at vi raskt kan tilpasse oss, både på arbeidsmarkedet og i samfunnslivet. Evnen til å tenke kreativt og finne nye løsninger på utfordrende og komplekse problemstillinger blir mer og mer viktig. Den kreative prosessen har flere stadier: Forberedelse, der oppmerksomheten rettes mot et emne, man samler informasjon og utforsker emnet. Inkubasjon, skjer ofte etter forberedelsen til oppgaven, da bevisst arbeid med et problem stopper opp. Her er
 • Urban Naturkontakt
  Min visjon som naturveileder er å bidra til bedre folkehelse. Dette ved å pleie og ta vare på hvert enkelt individs ressurser med hjelp av å oppholde seg i naturen. Flere forskningsresultat, og rapporter fra blant andre Forskning.no og Miljødepartementet, har allerede vist det åpenbare; naturen gjør oss godt, både fysisk og mentalt. Vi slapper av, hjerterytmen blir roligere og vi føler oss lykkelige og fri. Borte er støy og forstyrrende inntrykk som får hjernen
 • Urban Naturkontakt
  Det er mange grunner til å bruke tid i naturen, og egentlig er det ikke slik at en trenger en grunn til det. Men hvis du likevel lurer på det, eller rent av trenger argument for å få noen annen ut i naturen, kan du prøve noen av følgende: Kanskje tid i naturen er alt du trenger hvis du er/har: 1. Deprimert/Angst. Hvis du føler deg nede, har en dårlig dag og ser mørkt på
 • Bøker om natur
  Urban Naturkontakt
  På høsten er det kanskje litt vanskelig å ta seg ut når det er kalt og mørkt ute. Her har jeg laget en liste med bøker som jeg håper kan fungere som inspirasjon til å ta med barn eller venner ut i naturen og utforske den. Bøker for store og små i høstens rolige stunder Dyrelyder og fuglesang i norsk natur, av Jan Pedersen Gå ut og bruk hørsel for å oppdage naturen. Du vil
 • Urban Naturkontakt
  Biofilisk byutvikling kommer fra konseptet Biophilic cities. Konseptet har i de siste årene blitt alt mer populær å bruke innen byplanlegging. Biofilia betyr kjærlighet for naturen, og alt levende. Biofilia-teorien brukes for å forklare behovet av å ha et nært forhold til levende og naturlige prosesser.  Biofiliske byer er byer som tilrettelegger for natur og biologisk mangfold. Samtidig som de fremmer læring og undring om og i natur.  Urban Naturkontakt ønsker å bidra til en utvikling
 • Urban Naturkontakt
  Trær er en viktig del av en by, men likevel havner de ofte i glemselen. De store og små trærne som gir oss skygge, farge og balanse er en naturlig del av bybildet som vi tar for gitt og nesten ikke legger merke til lenger. Hvis vi ønsker å skape smarte byer og bærekraftige urbane områder for framtidens generasjoner, bør vi ikke overse rollen trærne har i dette. Filtrering av regnvann Med mer ekstremvær der
 • Urban Naturkontakt
  Vi har nesten uendelig mange muligheter å tilrettelegge for biologisk mangfold i nærheten der vi bor og lever. Enten det er i vår egen hage, på skolegården eller inngangspartiet til bedriften vi jobber i. En enkel måte å begynne på, er å se hvilke blomster, busker og trær vi kan plante, slik at dyrene trives godt. Det er viktig å plante arter som gir mat og ly til insekter, andre små kryp, små pattedyr og
 • Urban Naturkontakt
  “Nature inspires creativity in a child by demanding visualization and the full use of senses…In nature a child finds freedom, fantasy and privacy…” – Richard Louv, Last child in the woods Studier i USA viser at skoler som bruker naturen som læringsarena forbedrer elevenes kunnskaper i en rekke fag, som f.eks. sosiale studier, naturfag, språk og kunst. Ifølge American Institutes for Research(2005) forbedret elever i program for naturfag som utføres utendørs sine vitenskapelige testresultater med
 • Urban Naturkontakt
  En av de gode tingene med teknologien er at en kan sitte på kontoret sitt og følge med på et fuglereir i USA. Det er snart tid for noen fuglearter å legge sine første egg. Her er mine tips på live videoer av fugler i reir. De fleste er fra USA, der Cornell Universitet har mye forskning på fugler. Det er en fin måte å lære seg om fugler, og gir litt naturkontakt på kontoret