Naturveileder

I 1980 sa forskerne Paul. R og Anne Erlich, at arter i et økosystem er som skruer på vingene på et fly. Om en vinge mister en skrue, er det ikke en dødsdom, men for hver skrue den mister er det mer og mer sannsynlig at det fører til en stor katastrofe.

Det beskriver problemet med at arter forsvinner ganske så bra. Arter er viktige komponenter i et økosystem. Hvis flere forsvinner vil økosystem, akkurat som vingene på flyet, bli svekket.

Sunne økosystem

Et svekket økosystem får problemer med å forsyne oss med de økosystemtjenester som vi trenger. Ren luft, rent vann, mat, pollinering, medisiner, redusering av flom og jordras, etc. Alt dette får vi fra naturen og dens friske økosystemer. Allerede nå er 11 % av jordens befolkning påvirket av at økosystemene ikke klarer å forsyne oss med disse tjenestene.

Selv om vi ikke kan gjøre noe med at klimaet endrer seg, kan vi likevel tilpasse oss og begrense skadene. Dette er en kamp vi ikke kan vinne alene. Naturen kan bidra med 30 prosent og mer i kampen mot klimaendringene. Men for dette trenger vi natur med et mangfold av arter og naturtyper.

11 prosent kommer fra skog

Ødeleggelsen av skog har bidratt med 11 prosent av alle klimautslippene som kommer fra menneskene. Å stanse ødeleggelsen av store skogsområder, vil kutte disse utslippene. Et eksempel på dette er Amazonas. 1% av treslagene som vi finner i Amazonas regnskog binder 50% av områdets karbon.

Også myr og våtmark er viktige økosystemer som tar opp karbon. Samtidig bidrar de også, sammen med skog, til å begrense flom og jordras. Disse økosystemene fungerer som best når de er friske og motstandsdyktige, med alle arter som økosystemet trenger på plass.

Med tanke på kostnadene som flom, jordras, og andre konsekvenser av ekstremvær medfører, er investeringer i bevaring av skog, myr og andre økosystemer en relativ liten kostnad.

Hvis vi ønsker å tilpasse oss klimaendringene, må vi lære oss å samarbeide med naturen og se arter og naturtyper som våre allierte.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *