Kan tid i naturen fremme kreativiteten vår?

____________________________________________

Dagens samfunn er i stadig endring. Det krever at vi raskt kan tilpasse oss, både på arbeidsmarkedet og i samfunnslivet. Evnen til å tenke kreativt og finne nye løsninger på utfordrende og komplekse problemstillinger blir mer og mer viktig.

Den kreative prosessen har flere stadier:

  • Forberedelse, der oppmerksomheten rettes mot et emne, man samler informasjon og utforsker emnet.
  • Inkubasjon, skjer ofte etter forberedelsen til oppgaven, da bevisst arbeid med et problem stopper opp. Her er det bevisste eller ubevisste kognitive prosesser som muliggjør for nye ideer å dukke opp uten å legge mye energi på det.
  • Idégenerering, hvor bevisst arbeid igjen blir utført for å løse problemet, og der potensielle løsninger kan dukke opp.
  • Evaluering, hvor det fokuseres på de nye ideene for å finne den endelige løsningen.

 

Kan naturen ha en positiv påvirkning i noen av disse stadiene?

Selv om vi kjenner at naturen gir oss gode idéer og øker kreativiteten vår, er det ikke mye forskning som har testet om naturen faktisk øker kreativitet. Og noe som kanskje er enda mer interessant; hvordan den gjør det.

Studier viser at den rollen naturen har i å fremme kreativiteten er mest tydelig i forberedelsefasen og i inkubasjons-fasen. Det er mange som sier at å bruke tid i naturen hjelper dem å få ny energi for kreativ arbeid. De sier at de får tid til å slappe av og få nye idéer.

Mange kunstnere og poeter har fått sine kreative idéer i naturen. Bare se på dikteren William Wordsworth og malerinnen Georgia O’Keeffe, som begge syntes at naturen var en ideal kilde til idéer og som satte igang kreativiteten.

Kanskje du kjenner deg igjen i at du får nye idéer på en gåtur i et grønt område. Kanskje du tok en tur i lunsjen og du er tilbake på jobb med ny energi og inspirasjon?

 

Fascinasjon og frie tanker

Det er to ting vi opplever i naturen som fremmer kreativiteten:

  • Det første er at naturen vekker en «myk» fascinasjon i oss. Dette er en type av oppmerksomhet som krever lite energi.
  • Det andre er at naturen gir oss rom for å la tankene vandre fritt.

Begge styrkes av interessante og behagelige omgivelser som gir en følelse av å være frakoblet hverdagen og som samtidig ikke stimulerer krevende tanker.

Forskere mener at naturopplevelser kan fremme kreativitet ved å gi oss hvile før vi skal ta fatt på en kreativ oppgave som krever hele vår oppmerksomhet. Naturen gjenoppretter altså konsentrasjonsevnen som kreves i de to siste fasene i utføringen av kreative aktiviteter. Derfor kan naturopplevelser brukes i inkubasjonsprosessen og anses som en del av neste idédugnad.

Som et miljø der man kan tanke energi og fremme kreativitet har naturen stor potensiale til å øke produktiviteten i bedriften. Så hvis du må takle et problem fra en ny vinkel eller ønsker å fremme kreativitet på en ny måte, kan en tur i nærmeste skog eller park være et steg på veien å oppnå målene dine.

Hvis du ønsker å prøve på naturveiledning med bedriften din, kan du lese mer her.

 

Kilder og mer lesning:

Trine Plambech & Cecil C. Konijnendijk van den Bosch. The impact of nature on creativity – A study among Danish creative professionalhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866715000138s. Urban Forestry & Urban greening 14. 2015. Pages 255-263

Kathryn J.H.Williams, et.al. Conceptualising creativity benefits of nature experience: Attention restoration and mind wandering as complementary processes. Journal of environmental psycology, Volume 59. 2018. Pages 36-45

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *