Trær er en viktig del av en by, men likevel havner de ofte i glemselen. De store og små trærne som gir oss skygge, farge og balanse er en naturlig del av bybildet som vi tar for gitt og nesten ikke legger merke til lenger.

Hvis vi ønsker å skape smarte byer og bærekraftige urbane områder for framtidens generasjoner, bør vi ikke overse rollen trærne har i dette.

Filtrering av regnvann

Med mer ekstremvær der vi kan regne med mye regn innen kort tid, eller lang tørke, er det viktig å skape grønne områder som kan redusere flom, forhindre erosjon, filtrere vann, og holde på vann.

I en artikkel om hvordan trær kan redusere flom, publisert av Arbor Day Foundation, anslås det at urbane skoger kan redusere årlig avrenning med 2-7 % i byer. Det betyr at trær bidrar til færre oversvømte veier og forurensede elver.

Fra et økonomisk perspektiv er det allerede mange som vet at grøntområder øker verdien av et boligområde. På samme måte er det nærliggende å tro at handel øker i områder med trær og små grønne områder. Meg personlig ville ihvertfall ha oppholdt meg mer i områder med trær og annen vegetasjon enn i gater uten innslag av natur.

Renser luften

Trær renser også luften og øker luftkvaliteten i byene våre. Noe som er viktig med tanke på personer med astma og luftveisrelaterte problemer. Trærne er også gode til å avkjøle luften, noe som kan være en fordel i ekstremt varme perioder.

Bidrar til helse og livskvalitet

Det at blomster, trær og busker gjør oss glade finnes det mange artikler om. Spesielt trær gir oss en følelse av natur, og reduserer stress. Trær på veien til og fra jobb eller skole vil derfor kunne bidra til en bedre arbeidsdag og skoledag.

Jeff Speck, en ekspert innen å gjøre byer gåvennlige, mener at trær vil øke antallet gående. Flott for klimaet, byluften og for folkehelsen!

Et vibrerende byliv

Trær og vegetasjon generelt har altså en viktig rolle i byene våre. Selv om det er ting vi må vise hensyn til, som for eksempel at trær ikke må redusere sikkerheten for de som bor og ferdes i byene, er de likevel en viktig del av livet vårt, i og utenfor byen. De bidrar til bedre luft, vannavrenning, helse og livskvalitet. Men først å fremst hjelper trær å skape et vibrerende byliv, der mennsker har lyst å bo, og som legger tilrette for et sterkt bånd mellom beboere og byen.

Vi bør vise forståelse for plassen trær trenger for å vokse og vise livskvalitet, og feire deres evne å skape liv i en grå betongverden. Det må settes verdier på trær, både økonomisk og følelsemessig for å øke forståelsen for disse kjempene som bidrar til et bedre og mer bærekraftig byliv nå og i fremtiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *