“Nature inspires creativity in a child by demanding visualization and the full use of senses…In nature a child finds freedom, fantasy and privacy…” – Richard Louv, Last child in the woods

Studier i USA viser at skoler som bruker naturen som læringsarena forbedrer elevenes kunnskaper i en rekke fag, som f.eks. sosiale studier, naturfag, språk og kunst. Ifølge American Institutes for Research(2005) forbedret elever i program for naturfag som utføres utendørs sine vitenskapelige testresultater med 27%.

Der er ikke bare bedre læring som gjør at kontakt med naturen er viktig. Natur i hverdagen er viktig for barns utvikling på mange måter, intellektuelt, sosialt, følelsesmessig og fysisk. I boken «The last child in the woods – saving our children from Nature-Deficit disorder» viser Richard Louv at kontakt med naturen kan redusere symptomer på ADD hos barn. Dette er fordi naturen virker beroligende, fremmer konsentrasjon, kreativitet og mestringsfølelser.

Tilpasset naturveiledning for barn og unge hjelper å stimulere naturkontakt, læringsglede og individuell mestringsfølelse. Les mer om naturveiledning for skole og barnehage.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *